Загальне правило 1. Після переходу на спецрежим сума ПФД, отримана на загальній системі оподаткування, в обліку платника податків не відображається.

Загальне правило 2. Перед переходом на спрощену систему платник податку на прибуток (незалежно від того, який у нього базовий звітний період) повинен подати декларацію за весь період звітного року, який передує такому переходу (відповідь на запитання 3 Узагальнюючої консультації № 367).


п/п

Статус
позичальника ПФД

Відображалення в податковому обліку

1

2

3

1

ПФД отримано:

– від платника
податку на прибуток

В останній (перед переходом) декларації з податку на прибуток слід відобразити дохід у вигляді умовних процентів, нарахованих на неповернену суму ПФД. Проценти нараховуються за кожен день фактичного використання ПФД в поточному звітному році (пп. 14.1.257 ПК).

Приклад 10. Підприємство отримало ПФД від платника податку на прибуток 15.04.14 р. і переходить на спецрежим з 01.07.14 р. У декларації за перше півріччя 2014 року у підприємства (незалежно від того, який у нього базовий звітний період) відобразиться дохід від умовних процентів, нарахованих на суму неповерненої ПФД за період з 15.04.14 р. по 30.06.14 р.

– від неплатника
податку на прибуток,
платника не за
основною ставкою

В останній декларації з податку на прибуток слід відобразити дохід на суму отриманої ПФД (якщо ПФД отримано в поточному звітному році)

2

ПФД отримано від засновника:

365 днів із моменту
отримання ПФД не закінчилися

365 днів із моменту отримання ПФД закінчилися

а) від платника
податку на прибуток

Жодних податкових наслідків
не буде (пп. 135.5.5 ПК).

Приклад 11. Підприємство отримало ПФД від засновника 15.03.14 р. (365 днів закінчуються 14.03.15 р.) і переходить на спецрежим з 01.04.14 р.

У декларації за I квартал 2014 року в підприємства (незалежно
від того, який у нього базовий звітний період) не відображатимуться ні дохід від отримання ПФД, ні дохід у вигляді умовних процентів

Цю ситуацію прямо не врегульовано нормами ПК і роз'ясненнями з Узагальнюючої консультації № 367. Але, згідно з логікою відповіді на запитання 4 зазначеної консультації, в останній декларації з податку на прибуток потрібно відобразити дохід на суму умовних процентів, нарахованих на неповернену суму ПФД за кожен день її фактичного використання.

Приклад 12. Підприємство отримало ПФД від засновника – платника податку на прибуток 15.03.13 р. (365 днів закінчуються 14.03.14 р.) і переходить на спецрежим із 01.04.14 р.

У декларації за I квартал 2014 року підприємство (незалежно від того, який у нього базовий звітний період) має відобразити дохід на суму умовних процентів, нарахованих на суму неповерненої ПФД за період із 15.03.13 р. по 30.03.14 р.

б) від неплатника
податку на прибуток,
платника не за
основною ставкою

Суму ПФД потрібно включити до доходу в останній декларації з податку на прибуток (відповідь на запитання 3 Узагальнюючої консультації № 367).

Приклад 13. Підприємство отримало ПФД від засновника – неплатника податку на прибуток 15.03.13 р. (365 днів закінчуються 14.03.14 р.) і переходить на спецрежим з 01.04.14 р.

У декларації за I квартал 2014 року підприємство (незалежно від того, який у нього базовий звітний період) має відобразити дохід від отримання ПФД