Загальне правило. Якщо у платника ЄП у звітному періоді з дня отримання ПФД закінчилося 12 місяців, то суму такої ПФД буде включено до доходу такого платника єдиного податку (далі – ЄП) (пп. 3 п. 292.11 ПК).


п/п

Статус
позичальника ПФД

Відображення в податковому обліку

1

2

3

1

ПФД отримано
від платника
податку
на прибуток

Якщо суму ПФД, отриману на спецрежимі, не повернено вже платником податку на прибуток на кінець його першого звітного періоду в цьому статусі, то на суму такої ПФД потрібно нарахувати умовні проценти та, відповідно, визнати дохід* на суму таких процентів (пп. 14.1.257 ПК). При цьому проценти нараховуються за кожен день фактичного використання ПФД у такому звітному періоді (відповідь на запитання 5 Узагальнюючої консультації № 367). Тобто умовні проценти починають нараховуватися тільки з моменту переходу на загальну систему оподаткування.

Приклад 7. Підприємство в період перебування на ЄП отримало ПФД від платника податку на прибуток 15.04.12 р., а перейшло на загальну систему оподаткування з 01.07.13 р. Суму ПФД було повернено 11.06.14 р.

Зазначимо, що в декларації платника ЄП за півріччя 2013 року підприємству необхідно відобразити дохід на суму отриманої ПФД (див. загальне правило). Після переходу на загальну систему в підприємства:

– з річним звітним періодом – у декларації за 2013 рік відобразиться дохід від умовних процентів, нарахованих за період з 01.07.13 р. по 31.12.13 р. на суму ПФД, не повернену станом на 31.12.13 р. У декларації за 2014 рік дохід від умовних процентів не відображаається. Адже на кінець такого звітного періоду ПФД уже повернено

* Виходить, що така ПФД може потрапити під оподаткування двічі. Один раз – після закінчення 12 місяців із моменту отримання в період перебування одержувача на ЄП, другий раз – у період його перебування на загальній системі під час нарахування умовних процентів.

ПФД отримано
від платника
податку
на прибуток

– з квартальним звітним періодом – у декларації за III кварталу 2013 року відобразиться дохід у вигляді умовних процентів, нарахованих на суму неповерненої ПФД за період з 01.07.13 р. по 30.09.13 р., в декларації за 2013 рік – дохід у вигляді умовних процентів, нарахованих на суму ПФД за період з 01.07.13 р. по 31.12.13 р. У 2014 році умовні проценти буде нараховано тільки за період з 01.01.14 р. по 30.03.14 р. (дохід у декларації за I квартал 2014 року)

2

ПФД отримано
від неплатника
податку
на прибуток,
платника не за основною ставкою

Якщо сума ПФД, отримана на спецрежимі, залишається неповерненою у платника податку на прибуток на кінець звітного періоду, то суму такої ПФД платник податку на прибуток не включаєдо доходу і до витрат (у період її повернення) (відповідь на запитання 5 Узагальнюючої консультації № 367).

Приклад 8. Підприємство в період перебування на ЄП 15.04.13 р. отримало ПФД від неплатника податку на прибуток і перейшло на загальну систему оподаткування з 01.07.13 р. ПФД було повернено 11.06.14 р.

Така ПФД не відображається в податковому обліку платника податку на прибуток

3

ПФД отримано
від засновника

Цю ситуацію прямо не врегульовано нормами ПК і роз'ясненнями з Узагальнюючої консультації № 367.

На нашу думку, ПФД, отримана від засновника (незалежно від його податкового статусу), не має відображатися в обліку платника податку на прибуток.

Пояснимо чому. Як випливає з відповіді на запитання 5 Узагальнюючої консультації № 367, ПФД включається до доходу платника податку на прибуток лише за умови, що її отримано безпосередньо цим платником у звітному періоді і не повернено до кінця такого періоду. Тобто у платника податків, який перебуває на спецрежимі, «прибуткові» правила для ПФД не працюють. Саме тому спеціалісти Міндоходів дозволили таким платникам податків після переходу на загальну систему не відображати в обліку дохід від ПФД, отриманої від неплатника податку на прибуток, а ПФД, отриману від платника податку на прибуток, – вважати отриманою тільки з моменту такого переходу (див. рядки 1 і 2 табл. 4).

Згідно з пп. 135.5.5 ПК, податкові наслідки в разі отримання ПФД від засновника у платника податку на прибуток настають лише після закінчення 365 днів із моменту її отримання. При цьому коли платник податків отримує таку ПФД у період перебування на спецрежимі, то відлік 365 днів не починається. Тобто «перша подія» (початок відліку строку) щодо ПФД від засновника – не настає. А отже, у такого платника податку на прибуток не мають настати і наступні події – у вигляді нарахування доходу або нарахування умовних процентів (навіть після закінчення 365 днів із моменту отримання ПФД).

Приклад 9. Підприємство в період перебування на ЄП 15.04.13 р. отримало ПФД від засновника і перейшло на загальну систему оподаткування з 01.07.13 р. Строк 365 днів закінчився 14.04.14 р. ПФД було повернено 11.06.14 р.

Така ПФД не відображається в податковому обліку платника податку на прибуток.

Зверніть увагу: не виключаємо, що спеціалісти контролюючих органів щодо ПФД, отриманої від засновника – платника податку на прибуток, міркуватимуть «в іншому напрямі» і захочуть нараховувати умовні проценти, починаючи з 366-го дня користування такою ПФД