Загальне правило. ПФД, отримана від засновника, не обкладається податком на прибуток протягом 365 календарних днів (далі – к. д.) з моменту її отримання (пп. 135.5.5 ПК).


п/п

Статус
позичальника ПФД

Відображення в податковому обліку, якщо 365 к. д. користування ПФД закінчилися у звітному періоді

ПФД не повернено
до кінця звітного періоду

ПФД повернено до кінця звітного періоду

1

2

3

4

1

ПФД отримано
від засновника –
платника
податку
на прибуток

На суму не поверненої на кінець звітного періоду ПФД нараховуються умовні проценти в розмірі облікової ставки НБУ, розрахованої за кожен день фактичного використання такої ПФД до закінчення такого звітного періоду (пп. 14.1.257 ПК; Узагальнююча консультація № 367, відповідь на запитання 4)

Згідно з Узагальнюючою консультацією № 367 (відповідь на запитання 4), платник:

– з річним звітним періодом – повинен нарахувати умовні проценти на суму ПФД, не повернену на початок звітного року, за період користування такою ПФД у минулому звітному році. Суму нарахованих процентів необхідно включити до доходу звітного року. Зазначимо, що такого підходу нормами ПК не передбачено. До того ж він суперечить нормі пп. 14.1.257 ПК, згідно з якою умовні проценти не мають нараховуватися на суму ПФД, повернену до кінця звітного періоду. Тому у платника податків є шанс оскаржити Узагальнюючу консультацію № 367 у суді (п. 53.3 ПК);

– з квартальним звітним податковим періодом – до доходу включає умовні проценти, нараховані за період з дати початку користування ПФД до дати початку звітного кварталу, в якому таку ПФД буде повернено

Приклад 5. Підприємство отримало ПФД від засновника – платника податку на прибуток 15.03.13 р. (365 к. д. закінчуються 14.03.14 р.) і повернуло її 11.06.14 р. У такому випадку в підприємства:

– з річним звітним періодом – у декларації за 2013 рік не буде відображено дохід у вигляді умовних процентів, нарахованих на суму неповерненої ПФД. А в декларації за 2014 рік, згідно з Узагальнюючою консультацією № 367, має бути відображено дохід у вигляді умовних процентів, нарахованих на суму неповерненої ПФД за період з 15.03.13 р. по 31.12.13 р.;

– із квартальним звітним періодом – у деклараціях за 2013 рік не буде відображено дохід у вигляді умовних процентів, нарахованих на суму неповерненої ПФД. У декларації за I квартал 2014 року буде відображено дохід у вигляді умовних процентів, нарахованих на суму неповерненої ПФД за період з 15.03.13 р. по 30.03.14 р. У наступних звітних періодах 2014 року умовні проценти не нараховуються

2

ПФД отримано
від засновника –
неплатника
податку
на прибуток,
платника
не за основною ставкою

Сума неповерненої ПФД включається до доходу одержувача і до витрат (у період її повернення) (пп. 135.5.5 ПК)

Цю ситуацію прямо не врегульовано нормами ПК і роз'ясненнями з Узагальнюючої консультації № 367.

Згідно з логікою відповіді на запитання 4 у зазначеній консультації, податкові наслідки з ПФД, отриманої від засновника, настають відразу ж після закінчення 365 к. д., – незалежно від того, повернено ПФД на кінець звітного періоду чи ні. Тому нібито потрібно в одному звітному періоді визнати дохід у сумі ПФД (після закінчення 365 днів) і витрати (у разі повернення ПФД).

Хоча, згідно з пп. 135.5.5 ПК, дохід у сумі ПФД визнається, тільки якщо таку ПФД не повернено на кінець звітного періоду. Тому, на нашу думку, в цій ситуації ні дохід, ні витрати визнавати не потрібно

Приклад 6. Підприємство отримало ПФД від засновника – неплатника податку на прибуток 15.03.13 р. (365 к. д. закінчуються 14.03.14 р.) і повернуло її 11.06.14 р. У цій ситуації в підприємства:

– з річним звітним періодом – у декларації за 2013 рік не буде відображено дохід від отримання не поверненої на кінець року ПФД. А в декларації за 2014 рік, згідно з логікою Узагальнюючої консультації № 367, має бути відображено дохід від отримання ПФД і витрата від її повернення;

– із квартальним звітним періодом – у деклараціях за 2013 рік не буде відображено дохід від отримання не поверненої на кінець звітних періодів ПФД. У декларації за I квартал 2014 року буде відображено дохід від отримання ПФД. У декларації за перше півріччя 2014 року додатково відобразяться витрати на цю саму суму