Загальне правило 1. Якщо ПФД отримано та повернено в одному звітному періоді, податкових наслідків не виникає (пп. 14.1.257, 135.5.5 Податкового кодексу, далі – ПК).

Загальне правило 2. Для платників податку на прибуток, у яких базовим звітним періодом є календарний рік, податкові наслідки від отримання ПФД визначаються за підсумками року і поквартально не відображаються. При цьому зміна базового звітного періоду протягом 2013 року з квартального на річний не має значення (відповіді на запитання 1 і 2 Узагальнюючої консультації № 367). Нагадаємо, що така зміна протягом 2013 року відбулася у підприємств – платників щомісячних авансових внесків із податку на прибуток. З 1 січня 2014 року всі підприємства, які звітують згідно з п. 57.1 ПК один раз на рік, є платниками з річним звітним періодом.

Платники з квартальним податковим періодом відображають податкові наслідки від ПФД поквартально.


п/п

Статус позичальника ПФД

Відображення в податковому обліку

1

2

3

1

ПФД
отримано
від платника
податку
на прибуток

На суму ПФД, не повернену на кінець звітного періоду, одержувач нараховує умовні проценти за обліковою ставкою НБУ, розрахованою за кожен день фактичного використання ПФД (пп. 14.1.257 ПК). Сума нарахованих процентів включається до доходу одержувача ПФД (пп. 135.5.4 ПК). Таке саме роз'яснення надано і в Узагальнюючій консультації № 367 (відповідь на запитання 2).

Приклад 1. Підприємство отримало ПФД 15.04.13 р. від платника податку на прибуток і повернуло її в цьому самому році – 23.12.13 р. У цьому випадку у підприємства:

– з річним звітним періодом (платника авансових внесків) – умовні проценти на суму такої ПФД не нараховуються;

– з квартальним звітним періодом – у звітних деклараціях за періоди 2013 року (півріччя, три квартали, рік) відображається дохід від умовних процентів, нарахованих на суму не поверненої на кінець кожного кварталу ПФД. Таким чином, у річній декларації відображається дохід від умовних процентів, нарахованих за період з 15.04.13 р. по 30.09.13 р.

Приклад 2. Підприємство отримало ПФД 15.04.13 р. від платника податку на прибуток і повернуло її наступного року – 11.06.14 р. Тоді у підприємства:

– з річним звітним періодом (платника авансових внесків) – дохід від умовних процентів, нарахованих за період з 15.04.13 р. по 31.12.13 р. на суму ПФД, не поверненої станом на 31.12.13 р., відображається в декларації за 2013 рік;

– із квартальним звітним періодом – упродовж 2013 року у звітних деклараціях відображається дохід від умовних процентів, нарахованих на суму не поверненої на кінець кожного кварталу ПФД за період із 15.04.13 р. по 31.12.13 р. У декларації за I квартал 2014 року відображається дохід від умовних процентів за період з 01.01.14 р. по 30.03.13 р.

2

ПФД отримано від неплатника податку
на прибуток,
платника
не за основною ставкою

Сума ПФД, не повернена на кінець звітного періоду, включається до доходу платника податків. У періоді її повернення – включається до витрат (пп. 135.5.5 ПК). При цьому не забувайте, що якщо отримання і повернення ПФД відбуваються в одному звітному періоді, така ПФД у податковому обліку взагалі не відображається (див. загальне правило 1).

Приклад 3. Підприємство отримало ПФД 15.04.13 р. від неплатника податку на прибуток і повернуло її в цьому самому році – 23.12.13 р. У такому випадку в підприємства:– з річним звітним періодом (платника авансових внесків) – дохід і витрати в сумі такої ПФД не відображаються;– з квартальним звітним періодом – дохід у сумі не поверненої ПФД відобразиться у звітній декларації за перше півріччя 2013 року. У декларації за 2013 рік додатково відображаються витрати в цій самій сумі.

Приклад 4. Підприємство отримало ПФД 15.04.13 р. від неплатника податку на прибуток і повернуло її наступного року – 11.06.14 р. За таких умов у підприємства:– з річним звітним періодом (платника авансових внесків) – дохід у сумі неповерненої ПФД відобразиться в декларації за 2013 рік. У декларації за 2014 рік буде відображено витрати в цій самій сумі;– з квартальним звітним періодом – дохід від неповерненої ПФД визнається в першому півріччі 2013 року. У декларації за перше півріччя 2014 року відобразяться витрати в цій самій сумі