Код рядка

 

V. РОЗРАХУНОК ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
У ЗВ'ЯЗКУ З ВИПРАВЛЕННЯМ САМОСТІЙНО ВИЯВЛЕНИХ
ПОМИЛОК У ПОПЕРЕДНІХ ЗВІТНИХ ПЕРІОДАХ

 

Сума (грн. коп.)

 

податку на доходи фізичних осіб

 

військово-
го збору

 

1

 

2

 

3

 

4

 

25

 

Сума податку та/або збору, які підлягали перерахуванню до бюджету, за даними звітного (податкового) періоду, в якому виявлена помилка

 

500,00

 

1,00

 

26

 

Уточнені суми податкових зобов'язань за звітний (податковий) період, у якому виявлена помилка

 

2 300,00

 

76,00

 

27

 

Розрахунки у зв'язку з виправленням помилки:

 

х

 

27.1

 

збільшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету

(рядок 26 – рядок 25, якщо рядок 26 > рядка 25)

1 800,00

 

75,00

 

27.2

 

зменшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету ((рядок 26 – рядок 25, якщо рядок 26 < рядка 25))

(значення вказується без знака «–»)

 

 

28

 

Сума штрафу, яка нарахована платником податку самостійно
у зв'язку з виправленням помилки, 5 % (рядок 27.1 – 3 або 5 %)

 

90,00

 

3,75