1

 

2

 

Категорії пільговиків

 

Документи, що підтверджують право на ПСП
(Порядок № 1227)

 

1

 

2

 

Загальна ПСП (689 грн.)

 

Усі працівники підприємства (пп. 169.1.1 ПК)

 

Заява про застосування ПСП

 

Працівники, які утримують двох і більше дітей віком до
18 років, – у розрахунку на кожну дитину (пп. 169.1.2 ПК)

 

1. Заява про застосування ПСП.

2. Копія свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документ із зазначенням відомостей про батька дитини в Книзі реєстрації актів цивільного стану, або документи, що підтверджують наявність і вік дитини (дітей), затверджені відповідним органом країни, у якій іноземна фізична особа  – платник податків постійно проживав до прибуття в Україну.

3. Копія рішення органу опіки та піклування про встановлення опіки чи піклування (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник)

Підвищена ПСП (1 033,50 грн.)

 

Одинока мати (батько), удова (удівець), опікун, піклуваль-
ник – у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років

(пп. «а» пп. 169.1.3 ПК)*

1. Заява про застосування ПСП.

2. Копія свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документ із зазначенням відомостей про батька дитини в Книзі реєстрації актів цивільного стану, або документи, що підтверджують наявність і вік дитини (дітей), затверджені відповідним органом країни, у якій іноземна фізична особа – платник податків постійно проживав до прибуття в Україну.

3. Копія рішення органу опіки та піклування про встановлення опіки
і піклування (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник).

4. Копія свідоцтва про шлюб.

5. Копія свідоцтва про смерть (якщо із заявою звертається вдова або вдівець).

6. Копія паспорта заявника

Особи, які утримують дитину-інваліда віком до 18 років, –
у розрахунку на кожну таку дитину

(пп. «б» пп. 169.1.3 ПК)

1. Заява про застосування ПСП.

2. Копія свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документ із зазначенням відомостей про батька дитини в Книзі реєстрації актів цивільного стану, або документи, що підтверджують наявність і вік дитини (дітей), затверджені відповідним органом країни, у якій іноземна фізособа – платник податків постійно проживала до прибуття в Україну.

3. Копія рішення органу опіки та піклування про встановлення опіки
і піклування (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник).

4. Пенсійне посвідчення дитини або довідка МСЕК для заявника, який утримує дитину-інваліда віком від 16 до 18 років.

5. Медичний висновок, виданий у встановленому порядку закладами охорони здоров'я (якщо із заявою звертається платник податків, який утримує дитину-інваліда віком до 16 років)

* Для цілей цього пункту одинокою матір’ю (батьком) або опікуном, піклувальником уважаються особи, які на момент застосування роботодавцем ПСП мають дитину (дітей) віком до 18 років і не перебувають у зареєстрованому шлюбі.

 

Чорнобильці 1-ї і 2-ї категорій, включаючи осіб, нагороджених грамотами Президії Верховної Ради УРСР у зв'язку з участю
в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

(пп. «в» пп. 169.1.3 ПК)

1. Заява про застосування ПСП.

2. Копія посвідчення (дубліката посвідчення) установленого зразка:

– громадянина, який постраждав унаслідок Чорнобильської катастрофи, категорії 1 серії А з відбитком штампа «Перереєстровано» і записом про дату перереєстрації, а також вкладишем установленого зразка;

– учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС категорії 2 серії А з відбитком штампа «Перереєстровано» і записом про дату перереєстрації;

– громадянина, евакуйованого у 1986 році із зони відчуження, катего-
рії 2 серії Б;

– громадянина, який постійно проживав у зоні безумовного (обов'яз-
кового) відселення з моменту аварії до прийняття рішення уряду про відселення, категорії 2 серії Б.

3. Копія Грамоти Президії Верховної Ради УРСР за участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи (для нагороджених осіб)

 

Працівники, які одночасно є учнями, студентами, аспірантами, ординаторами, ад'юнктами

(пп. «г» пп. 169.1.3 ПК)

1. Заява про застосування ПСП.

2. Довідка з навчального закладу або наукової установи, яка підтверджує той факт, що працівник навчається в цьому закладі та не одержує стипендію з бюджету*

 

Інваліди I або II групи,
у т. ч. інваліди з дитинства**

(пп. «ґ» пп. 169.1.3 ПК)

 

1. Заява про застосування ПСП.

2. Копія пенсійного посвідчення або довідка МСЕК

 

Учасники бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія Зако-
ну № 3551 (наприклад, учасники бойових дій в Афганістані, Іраку, Косово)***

(пп. «е» пп. 169.1.3 ПК)

1. Заява про застосування ПСП.

2. Копія посвідчення учасника бойових дій, виданого відповідними органами, або документи, що підтверджують участь у бойових діях
у період після Другої світової війни

 

Особи, яким присуджено до-
вічну стипендію як громадянам, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність, включаючи журналістів

(пп. «д» пп. 169.1.3 ПК)

1. Заява про застосування ПСП.

2. Копія акта Президента України про призначення зазначеної стипендії

 

* Порядок № 1227 не містить переліку документів, які повинні подавати платники податків даної категорії. Однак для правильного застосування ПСП рекомендуємо одержати від працівника таку довідку.

** Крім інвалідів, пільгу яким установлено пп. «б» пп. 169.1.4 ПК.

*** Крім осіб, пільгу яким установлено пп. «б» пп. 169.1.4 ПК.

Максимальна ПСП (1 378 грн.)

 

Герої України, Герої Радянського Союзу, Герої Соціалістичної Праці, повні кавалери ордена Слави або ордена Трудової Слави, особи, нагороджені чотирма і більше медалями «За відвагу»

(пп. «а» пп. 169.1.4 ПК)

1. Заява про застосування ПСП.

2. Копія орденської книжки, довідка або інші документи, що підтверджують присвоєння відповідного звання або нагородження орденами

Учасники бойових дій під час Другої світової війни або особи, які працювали в той час
у тилу, інваліди І та ІІ групи із числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія Зако-
ну № 3551

(пп. «б» пп. 169.1.4 ПК)

1. Заява про застосування ПСП.

2. Копія посвідчення учасника бойових дій, виданого відповідними органами, або документи, що підтверджують участь у бойових діях під час Другої світової війни.

3. Пенсійне посвідчення або довідка МСЕК.

4. Документи, що підтверджують факт роботи в тилу під час Другої світової війни

Колишні в'язні концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання під час Другої світової війни

(пп. «в» пп. 169.1.4 ПК)

1. Заява про застосування ПСП.

2. Копія посвідчення жертви нацистських переслідувань

Особи, визнані репресованими або реабілітованими

(пп. «в» пп. 169.1.4 ПК)

1. Заява про застосування ПСП.

2. Довідки, видані компетентними органами, або документи, що містять необхідні відомості про факт визнання особи репресованою або реабілітованою

Особи, насильно вивезені з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, які перебували в стані війни із СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками

(пп. «г» пп. 169.1.4 ПК)

1. Заява про застосування ПСП.

2. Копія посвідчення жертви нацистських переслідувань.

3. Довідки, видані компетентними органами, або документи, що містять необхідні відомості про факт насильницького вивезення

Особи, які перебували на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період із 08.09.41 р. по 27.01.44 р.

(пп. «ґ» пп. 169.1.4 ПК)

1. Заява про застосування ПСП.

2. Документи, що містять необхідні відомості про факт перебування на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у зазначений період