№ п/п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

Переведення об'єкта ОЗ до складу невиробничих ОЗ

1

14.12.15 р. переведено об'єкт ОЗ (автомобіль) до складу невиробничих ОЗ, нараховано податкові зобов'язання з ПДВ [(120 000 – 30 000) х 20 %]*

Наказ керівника, зведена ПН

105

6415

18 000

Передача матеріалів, що перебувають на балансі підприємства, для використання в операціях, що не обкладаються ПДВ

1

28.12.15 р. передано матеріали з вартістю придбання та балансовою вартістю 10 000 грн. без урахування ПДВ, оприбутковано 29.11.15 р. для використання в операціях, звільнених від обкладення ПДВ

Типова форма № М-8**

23

201

10 000

2

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ

Зведена ПН

949

6415

2000

Використання товарів у негосподарській діяльності з подальшим списанням із балансу

1

07.12.15 р. списано зіпсовані товари з вартістю придбання та балансовою вартістю 3 000 грн. без урахування ПДВ (норми природних втрат для них не встановлено)

Відомість інвентаризації

947

281

3 000

2

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ на вартість придбання товарів (п. 189.1 ПК) (3 000 х 20 %)

Зведена ПН

947

6415

600

* База оподаткування визначається виходячи з балансової вартості об'єкта на початок періоду, у якому здійснено переведення (п. 189.1 ПК). У нашому випадку 120 000 грн. – первісна вартість об'єкта ОЗ, 30 000 грн. – сума амортизації, нарахована на 1 грудня 2015 року за час експлуатації об'єкта. Амортизацію за січень 2016 року потрібно буде перерахувати виходячи з нової вартості об'єкта ОЗ.

** Затверджена наказом Мінстату від 28.01.16 г. № 193.