№ п/п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

1

21.01.16 р. отримано об'єкт ОЗ, який буде частково вико-ристаний у звільнених від обкладення ПДВ операціях

ТТН, акт приймання-передачі

152

631

20 000

2

Відображено суму вхідного ПДВ, не підтверджену ПН, зареєстрованою в ЄРПН

6442

631

4 000

3

Своєчасно зареєстровано ПН в ЄРПН, включено вхідний ПДВ до складу податкового кредиту

ПН постачальника

6415

6442

4 000

4

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ (4 000 х 75 %* : 100 %)

Зведена ПН

6432

6415

3 000

5

Ураховано податкові зобов'язання з ПДВ при формуванні первісної вартості об'єкта ОЗ

152

6432

3 000

6

27.01.16 р. Уведено в експлуатацію об'єкт ОЗ

Акт типової форми № ОЗ-1

104

152

23 000

* 75 % – частка використання об'єкта ОЗ в операціях, що не обкладаються ПДВ.