Розрахункова група працівників

Середня тривалість відпусток, к. д.

Річна загальна планова сума (ФОПплан), умовно

Планова середньоденна зарплата
(гр. 4 : 355 к. д.)

Річна планова сума на оплату відпусток план)
(гр. 5 х гр. 3)

Відсоток резервування резерв)
(гр. 6 : гр. 4 х
х 100), %

Категорія

Кіль­кість, чол.

1

2

3

4

5

6

7

Адміністра­тивний персонал

20

27

650 000

1 831*

49 437

7,61

Робітники

40

25

850 000

2 394*

59 850

7,04

Разом

60

х

1 500 000

х

109 287

х

* Для зручності сприйняття суми в наведених розрахунках округлено до цілого числа.