№ з/п

Зміст операції

Первинні
документи

Бухгалтерський
облік

Податковий
облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Перераховано грошові
кошти військовій частині

Наказ керівника,
виписка банку

977

311

15 000

15 000*

2

Придбано ТМЦ для передачі армії

Накладна типової форми № М-11**

209

631

42 000***

3

Списано ТМЦ, передані військовій частині

Акт приймання-передачі, копія рішення про внесення до Реєстру неприбуткових організацій

977

209

42 000

16 200*

4

Передано мікроавтобус військовій частині

Акт приймання-передачі
довільної форми,
акт типової форми № ОЗ-1

976

105

17 000

–****

5

Списано нарахований знос мікроавтобуса

Відомість нарахування
амортизації

131

105

46 000

6

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ

Податкова накладна

949

641

3 400*****

* Витрати в межах благодійного ліміту 31 200 грн. (15 000 грн. + 16 200 грн.).

** Затверджена наказом Мінстату від 21.06.96 р. № 193.

*** Вхідний ПДВ включено до первісної вартості запасів як непрямий податок, який не відшкодовується підприємству (п. 9 П(С)БО 9).

**** Звичайна ціна відповідає залишковій вартості (ні доходи, ні витрати не відображаються).

***** 17 000 грн. х 20 % = 3 400 грн.