Підстава
для звільнення

Особливості процедури звільнення

1

2

Виявлення невідповідності працівника посаді внаслідок недостатньої кваліфікації або за станом здоров'я, які перешкоджають продовженню цієї роботи

(п. 2)

1. Звільнення за цією підставою можливе за дотримання трьох правил:

– попереднє узгодження із профспілкою, членом якої є працівник (ст. 43 КЗпП);

– на підприємстві немає іншої роботи, на яку може бути переведений працівник, або працівник відмовився від переведення;

– на момент звільнення працівник не перебуває у відпустці або на лікарняному.

2. Невідповідність працівника (за згаданими підставами) повинна підтверджуватися документально. Це можуть бути результати атестації, позбавлення працівника спеціальних прав (наприклад, позбавлення водія водійських прав), медичний висновок. Причому недостатня кваліфікація або стан здоров'я повинні перешкоджати працівникові продовжувати роботу. Якщо ж він з нею справляється, підстав для звільнення немає.

3. При звільненні працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі середньомісячного заробітку.

4. Запис у трудовій книжці звучить так: «Звільнений у зв'язку з виявленою невідповідністю посаді внаслідок недостатньої кваліфікації, п. 2 ст. 40 КЗпП України» або «Звільнений у зв'язку з виявленою невідповідністю посади за станом здоров'я, п. 2 ст. 40 КЗпП України»

Систематичне невиконання працівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку (п. 3)

1. Звільнення можливе, тільки якщо до працівника раніше протягом року вже застосовувалися заходи дисциплінарного стягнення за такі порушення.

2. Для звільнення потрібне попереднє узгодження із профспілкою, членом якої є працівник (ст. 43 КЗпП).

3. Порушенням уважається невиконання обов'язків за відсутності поважних причин. Тому від працівника обов'язково потрібне письмове пояснення.

4. Не можна звільнити працівника, який не був ознайомлений під підпис зі своєю посадовою інструкцією або з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

5. Приблизний запис у трудовій книжці: «Звільнений за систематичне невиконання обов'язків, покладених трудовим договором і правилами внутрішнього трудового розпорядку, п. 3 ст. 40 КЗпП України»

Прогул (п. 4)

1. Під прогулом розуміється відсутність працівника на роботі (на території підприємства) більше трьох годин протягом робочого дня без поважних причин. Для пояснення причин такої відсутності від працівника вимагається письмове пояснення. Таку вимогу до працівника бажано оформити у вигляді листа-повідомлення.

2. Відсутність працівника на роботі повинна підтверджуватися документально:

– табелем обліку використання робочого часу;

– доповідною запискою безпосереднього керівника працівника або актом (за підписом декількох осіб) про відсутність працівника на робочому місці.

3. Звільнення проводиться за узгодженням із профспілкою (за її наявності) – ст. 43 КЗпП.

4. Звільнення може бути проведене не пізніше одного місяця з дня виявлення прогулу, але у будь-якому випадку – не пізніше 6 місяців із дня скоєння такої провини (ст. 148 КЗпП).

5. Запис у трудовій книжці: «Звільнений за прогул без поважних причин, п. 4 ст. 40 КЗпП України»

Поява на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння
(п. 7)

1. Нетверезий стан працівника повинен підтверджуватися документально: медичним висновком або актом, підписаним не менше ніж двома працівниками підприємства. В акті описуються зовнішні ознаки сп'яніння: різкий запах алкоголю, невпевнена хода, дезорієнтація в просторі тощо. Наркотичне або токсичне сп'яніння може підтверджуватися тільки лікарем.

2. За появу в стані сп'яніння можна звільнити, тільки коли це сталося в робочий час.

3. Звільнити працівника можна тільки за попереднім погодженням із профспілкою, членом якої він є (ст. 43 КЗпП).

4. Звільнення можливе у строки, зазначені у ст. 148 КЗпП, – не пізніше одного місяця з дня виявлення провини, але у будь-якому випадку – не пізніше 6 місяців із дня її скоєння.

5. Примірний запис у трудовій книжці: «Звільнений у зв'язку з появою на роботі в нетверезому стані, п. 7 ст. 40 КЗпП України»