ЗРАЗОК

<...>

7.2. Вартість послуг за цим договором становить 10 000 (десять тисяч) грн., що на дату укладення договору еквівалентно 1 004,01 дол. США за офіційним курсом НБУ.

7.3. У разі зміни офіційного валютного курсу на дату здійснення платежу за договором ціна договору в гривнях підлягає перерахунку виходячи з офіційного курсу НБУ, що діє на дату оплати.

<...>