№ п/п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

Жовтень 2013 року

1

Перераховано передоплату за товари (100 %)

Платіжне доручення

371

311

84 000

2

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова накладна

641/ПДВ

644

14 000

Квітень 2015 року

1

Донараховано 100 % податкових зобов'язань із ПДВ (у бухобліку сторновано раніше відображений податковий кредит із ПДВ*)

Уточнюючий розрахунок, бухгалтерська довідка

641/ПДВ

644

–14 000

2

Прощено платникові 95 % податкових зобов'я-зань (14 000 х 95 %)

641/ПДВ

44

13 300

3

Сплачено 5 % податкових зобов'язань із ПДВ

Платіжне доручення

641/ПДВ

311

700

4

Перекласифіковано на БФД заборгованість перед контрагентом за фіктивним договором

Бухгалтерська довідка

44

371

84 000

* У цьому випадку помилка не зачіпає нерозподілений прибуток, оскільки на момент отримання передоплати вхідний ПДВ не повинен був потрапити до витрат. Далі. Якщо вважати, що права на податковий кредит із ПДВ за цією операцією підприємство не мало, то проведення 2 у жовтні 2013 року взагалі не мало бути. Тому донарахування ПДВ у нашому випадку можна відобразити шляхом сторнування суми помилково зробленого проведення 2.