№п/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

Об'єкт 1 – уцінюється вперше

1

Зменшено на суму уцінки знос об'єкта

131

10

100 000

2

Списано на витрати суму уцінки залишкової вартості об'єкта

975

10

200 000

Об'єкт 2 – дооцінюється вперше

3

Збільшено на суму дооцінки знос об'єкта

10

131

150 000

4

Збільшено на суму дооцінки залишкової вартості об'єкта капітал у дооцінках

10

411*

90 000

Об'єкт 3 – дооцінюється після уцінки

5

Збільшено на суму дооцінки знос об'єкта

10

131

120 000

6

Відображено у складі доходу частину суми дооцінки залишкової вартості об'єк-та – у межах суми перевищення попередніх уцінок над сумою дооцінок

10

746

40 000

7

Збільшено на частину суми дооцінки, що перевищує суму його попередньої уцінки, капітал у дооцінках

10

411*

510 000

Об'єкт 4 – уцінюється після дооцінки

8

Збільшено на суму уцінки знос об'єкта

131

10

80 000

9

Зменшено капітал у дооцінках на частину суми уцінки залишкової вартості об'єк-та – у межах суми перевищення суми попередніх дооцінок над сумою уцінок

411

10

70 000

10

Списано на витрати частину суми уцінки залишкової вартості об'єкта, що перевищує суму його попередніх дооцінок

975

10

200 000

* Сума перевищення дооцінки залишкової вартості над сумою попередніх уцінок, відображена як капітал у дооцінках, списується на нерозподілений прибуток записом Дт 411 – Кт 441. Такий запис може робитися в обліку або періодично (щомісячно, щоквартально) одночасно з нарахуванням амортизації та пропорційно амортизації, або при вибутті об'єкта зі складу ОЗ. Порядок списання дооцінок на нерозподілений прибуток фіксується в обліковій політиці підприємства.