№ з/п

Термін

Визначення

Акт законодавства, яким визначено значення терміна

1

2

3

4

1

Бюджетні установи

«...Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також організації, створені ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно державного бюджету чи місцевого бюджету. Бюджетні установи є неприбутковими»

Ч. 1 ст 2 БК

2

 

Бухгалтерський облік

 

«...Процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень»

Ст. 1 Закону № 996

 

3

 

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку

«...Нормативно-правовий акт, затверджений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, що визначає принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, що не суперечать міжнародним стандартам»

Ст. 1 Закону № 996

 

4

 

Облікова політика

«...Сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності»

Ст. 1 Закону № 996

 

«...Сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються суб'єктом державного сектора для складання та подання фінансової звітності»

П. 4 розд. І НП(С)БОДС 101 «Подання фінансової звітності», затвердженого наказом Мінфіну від 28.12.09 р. № 1541