з/п

Найменування операції

Первинний документ

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

1

Нараховано суму резерву на рекультивацію за перший рік

[(57 тис. т х 0,25 грн/т) х 12]

Бухгалтерська довідка

23

478/2

171

2

Відображено вартість виконаних робіт з рекультивації в сумі створеного резерву (за перший рік)

Акти виконаних робіт, накладні
на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів, відомості обліку зарплати

478/2

20, 23, 63, 65, 66

171

3

Нараховано суму резерву на рекультивацію за наступні роки

(855 тис. грн. – 171 тис. грн.)

Бухгалтерська довідка

23

478/2

684

4

Відображено вартість виконаних робіт з рекультивації, у т. ч.:

– у сумі створеного резерву (протягом наступних чотирьох років)

Акти виконаних робіт,
накладні на відпуск
(внутрішнє переміщення)
матеріалів,
відомості обліку зарплати


478/2


20, 23, 63, 65, 66


684

– у сумі перевищення фактичної суми над розрахунковою сумою забезпечення (після закінчення видобутку на відведеній ділянці і повного завершення робіт з рекультивації)

(860 тис. грн. – 171 тис. грн. –
– 684 тис. грн.)

23

20, 23, 63, 65, 66

5