з/п

Найменування операції

Первинний
документ

Бухгалтерський
облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

1

Відображено фактичні витрати на установку залізничної колії

Акти виконаних робіт, накладні
на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів, відомості обліку зарплати

23

20, 65, 66, 63, 91

2 400

2

Капіталізовано фактично понесені витрати

Бухгалтерська довідка

151

23

2 400

3

Нараховано резерв на демонтаж об’єкта

151

478/1

360

4

Нараховано резерв на рекультивацію землі

151

478/2

150

5

Об'єкт уведено в експлуатацію

Акт приймання-передачі (внутрішнього
переміщення) основних засобів
(типова форма № ОЗ-1)*

103

151

2 910

* Затверджена наказом Мінстату від 29.12.95 р. № 352.