з/п

Найменування
об'єктів

Вартість об'єктів
за результатами оцінки

Примітка (залишкова
вартість об’єкта з табл. 1)

1

2

3

4

1

Будівля

150 000

80 000

2

Обладнання

100 000

40 000

3

Меблі

50 000

40 000

Разом

300 000

160 000