з/п

Найменування операції

Первинний
документ

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

Облік у замовника (ТОВ «Імекс»)

1

Передано сировину виконавцю

Акт приймання-передачі

206

201

10 000

2

Віднесено до складу витрат вартість переробки

Акт
виконаних робіт

23

631

3 000

3

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова накладна

641

631

600

4

Списано на вартість готової продукції вартість давальницької сировини

Регістри
бухгалтерського
обліку

26

206

10 000

5

Списано на вартість готової продукції вартість переробки

26

23

3 000

6

Відвантажено частину готової продукції як плату виконавцю за переробку*

Накладна, акт приймання-передачі

361

701

3 600

3 000

7

Відображено податкові зобов’язання з ПДВ

Податкова накладна

701

641

600

8

Списано собівартість реалізованої готової продукції**

Регістри
бухгалтерського
обліку

901

26

2 600

2 600

9

Відображено взаємозалік за бартерною операцією

631

361

3 600

10

Списано на фінансовий результат дохід від реалізації

701

791

3 000

11

Списано на фінансовий результат собівартість реалізованої готової продукції

791

901

2 600

* Відповідно до умов бартерного договору як оплату за переробку давальницької сировини має бути відвантажено виконавцю 20 одиниць готової продукції за ціною 180 грн. за одиницю, у т. ч. 30 грн. ПДВ, на загальну суму 3 600 грн., у т. ч. 600 грн. ПДВ. Собівартість одиниці продукції становить 130 грн., а саме: 100 грн.
(10 000 грн. : 100 грн.) – балансова вартість одиниці сировини та 30 грн. (3 000 грн. : 100 грн.) – вартість переробки одиниці сировини.

** Собівартість реалізованих 20 одиниць готової продукції становитиме 2 600 грн. [(100 грн. + 30 грн.) х 20 грн.].

Собівартість решти 80 одиниць буде відображена в складі витрат у податковому обліку та віднесена на фінансові результати в бухобліку в момент їх реалізації.

Облік у виконавця (ТОВ «Ексім»)

1

Отримано сировину для переробки

Акт приймання-передачі

0221*

10 000

2

Передано сировину у виробництво

Накладна
на відпуск
матеріалів

0222

0221

10 000

3

Відображено прямі виробничі витрати на переробку сировини та розподілено загальновиробничі витрати

Відомість
розрахунку амортизації, накладні,
відомість нарахування зарплати

23

13, 20, 66, 65, 91

2 800

4

Списано з позабалансового рахунку давальницьку сировину

Акт приймання-передачі

0222

10 000

5

Виконано роботи з переробки сировини

Акт
виконаних робіт

361

703

3 600

3 000

6

Відображено податкові зобов’язання
з ПДВ

Податкова
накладна

703

641

600

7

Списано собівартість виконаних робіт

Регістри
бухгалтерського
обліку

903

23

2 800

2 800

8

Віднесено на фінансовий результат дохід від виконаних робіт

703

791

3 000

9

Списано на фінансовий результат собівартість виконаних робіт

791

903

2 800

10

Отримано готову продукцію в оплату
робіт**

Акт приймання-передачі

152

631

3 000

11

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова
накладна

641

631

600

12

Відображено взаємозалік за бартерною операцією

Регістри
бухгалтерського
обліку

631

361

3 600

* Позабалансовий рахунок 022 «Матеріали, прийняті для переробки». Облік на цьому рахунку ведеться в розрізі замовників, видів сировини та місць зберігання. Для контролю за відпуском сировини у виробництво переробним підприємствам доцільно відкрити два субрахунки другого порядку, наприклад: 0221 «Давальницька сировина на складі» та 0222 «Давальницька сировина, передана у виробництво».

Списання вартості сировини із субрахунка 0222 відбувається в момент передачі готової продукції замовнику. Зрозуміло, що оскільки давальницька сировина і готова продукція не є власністю переробного підприємства (виконавця), то вартість сировини не може брати участі у формуванні виробничих (рахунок 23) чи взагалі будь-яких інших витрат виконавця.

** Оскільки виконавець планує отримані ТМЦ використати на спорудження виробничого ОЗ, їх вартість формуватиме витрати шляхом амортизації створеного ОЗ після введення його в експлуатацію.