Придбано за бартером

Порядок визнання витрат,
пов’язаних з таким придбанням

Товари для наступного
перепродажу

У момент оприбуткування таких активів підприємство ще не включає до складу витрат їх собівартість. Коли ці товари будуть реалізовані підприємством, тоді їхню собівартість слід визнати витратами того звітного періоду, у якому визнано дохід від реалізації (п. 138.4 ПК)

Сировину, матеріали, роботи або послуги, призначені для використання під час виробництва готової продукції

Вартість таких сировини, матеріалів, робіт або послуг включається відповідно до собівартості готової продукції (п. 138.8 ПК). У подальшому затрати, пов’язані з таким придбанням, слід включити до складу витрат (у складі собівартості готової продукції) – у періоді, у якому визнано доходи від реалізації товарів (готової продукції) (п. 138.4 ПК)

Сировину, матеріали, роботи або послуги, призначені для використання під час створення об’єкта ОЗ

Витрати включаються до вартості об’єкта основних засобів, яка амортизується (п. 146.6 ПК). У подальшому відображаються у складі витрат у процесі нарахування амортизації на цей об’єкт ОЗ

Роботи (послуги), вартість яких відповідно до п. 138.5 та 138.10 ПК відноситься до складу інших витрат (зокрема, формує в бухобліку адміністративні витрати чи витрати на збут)

Визнаються витратами того звітного періоду, у якому були придбані такі робити (послуги)

ОЗ

Первісна вартість об’єкта ОЗ, отриманого в обмін на неподібний об’єкт, дорівнює вартості переданого об’єкта ОЗ, яка амортизується, за вирахуванням сум накопиченої амортизації, збільшеній/зменшеній на суму коштів чи їх еквівалента, що була передана/отримана під час обміну, але не вище звичайної ціни об’єкта ОЗ, отриманого в обмін (п. 146.10 ПК). У подальшому нарахована на такий об’єкт амортизація включається до складу витрат