ЗРАЗОК 2

<...>

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор ТОВ «Квітка»

_________________________

М. П.

Таблиця відповідності найменувань

№ п/п

Найменування
товару

Документ

Постачальник

Номенклатурний номер групи

Найменування групи

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

<...>