ЗРАЗОК 1

<...>

2.3. Одиницею обліку запасів є їх найменування або група однорідних запасів. Групи створюються у разі придбання аналогічних за своїми ознаками ТМЦ із різними найменуваннями. З метою упорядкувати відображення ТМЦ, що придбаваються, відповідно до довідника номенклатур та об'єднати такі матеріали в групи – фіксувати інформацію про присвоєння власних найменувань у Таблиці відповідності номенклатур за затвердженою формою (додаток 3).

<...>