№ п/п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

Листопад 2012 року

1

Розміщено облігації ПАТ «Радість»

Виписки банку

311

521

2 000

311

522

100

2013–2017 рр.

2

Нараховано відсотки за облігаціями

Бухгалтерська довідка

952

684

2 000

3

Нараховано амортизацію премії за всі 5 років

522

733

100

4

Виплачено відсотки за облігаціями

Виписки банку

684

311

2 000

5

Погашено облігації

521

311

2000