Дата

Номінальна
сума відсотка

Сума відсотка
за ефективною ставкою

Сума
амортизації премії

Амортизовувана
вартість облігацій

1

2

3

4

5

Листопад 2012 рок

2 100,00

31.12.13 р.

400

388,50
 (2 100,00 х 18,5 %)

11,50
 (400,00 – 388,50)

2 088,50

31.12.14 р.

400

386,37
 (2 088,50 х 18,5 %)

13,63
 (400,00 – 386,37)

2 074,87

31.12.15 р.

400

383,85
 (2 074,87 х 18,5 %)

16,15
 (400,00 – 383,85)

2 058,72

31.12.16 р.

400

380,86
 (2 058,72 х 18,5 %)

19,14
 (400,00 – 380,86)

2 039,59

31.12.17 р.

400

360,41*
 (400,00 – 39,59)

39,59
 (2 039,59 – 2 000,00)

2 000,00

* В останній рік сума відсотка за розрахованою ставкою повинна становити 377,32 тис. грн. (2 039,59 тис. грн. х 18,5 %). Однак при такому розрахунку в кінці п'ятого року ми не дійдемо до номіналу в сумі 2 000 тис. грн.:

2 039,59 тис. грн. – (400,00 тис. грн. – 377,32 тис. грн.) = 2 016,91 тис. грн.

Помилка округлення становить 16,91 тис. грн. (377,32 тис. грн. – 360,41 тис. грн.).