п/п

Зміст операції

Первинні
документи

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Прийнято товар на комісію

Акт приймання-
передачі

024

100 000,00

2

Сплачено та віднесено на розрахунки з комітентом митні платежі (сума умовна)

Платіжне доручення, звіт комісіонера

377/к

311

1 200,00

3

Перераховано передоплату за послуги митному брокерові (із ПДВ)

Платіжне
доручення

377/бр

311

600,00

4

Відображено податковий кредит за послугами брокера

Податкова
накладна

641

644/бр

100,00

5

Віднесено на розрахунки з комітентом вартість послуг брокера

Акт виконаних робіт, звіт
комісіонера

377/к

377/бр

600,00

6

20.06.14 р. Відвантажено товар покупцеві-нерезиденту

Накладна,
митна
декларація
(далі – МД)

362

702

$8 000,00

100 000,00

1

2

3

4

5

6

7

8

7

Відображено заборгованість перед комітентом

Звіт
комісіонера

704

685

100 000,00

8

Списано із позабалансового рахунка вартість реалізованого комісійного товару

024

100 000,00

9

30.06.14 р. Віднесено на розрахунки з комітентом* курсову різницю від перерахунку монетарної заборгованості на дату балансу

[(11,40 – 12,50) х $8 000]

377/к

362

8 800,00

10

09.07.14 р. Отримано від нерезидента на розподільний рахунок плату за товар у сумі 8 000 дол. США

Виписка
банку

11

10.07.14 р. Зараховано 50 % інвалютної виручки на поточний рахунок в інвалюті

312

362

$4 000,00

48 800,00

12

Відображено обов'язковий продаж 50 % інвалютної виручки

334

362

$4 000,00

48 800,00

13

Віднесено на розрахунки з комітентом* курсову різницю на дату надходження оплати від нерезидента [(12,20 – 11,40) х $8 000]

Бухгалтерська довідка, звіт комісіонера

362

377/к

6 400,00

14

Зараховано на поточний рахунок грошові кошти у гривнях від продажу інвалютної виручки за комерційним курсом банку

($4 000 х 12,85)

Виписка
банку

311

334

51 400,00

15

Віднесено на розрахунки з комітентом* дохід від продажу інвалюти [$4 000 х (12,85 – 12,20)]

Бухгалтерська довідка, звіт комісіонера

334

377/к

2 600,00

16

Перераховано грошові кошти комітентові за вирахуванням додаткових витрат комісіонера, що дорівнюють сальдо розрахунків за субрахунком 377/к

(1 200 + 8 800 – 6 400 –
– 2 600 + 600 = 1 600)**

Платіжне
доручення

685

311

98 400,00

17

Нараховано податкові зобов'язання на суму відшкодовуваних комітентом додаткових витрат комісіонера (брокерські послуги)

Податкова
накладна

644

641

100,00

18

Проведено взаємозалік заборгованостей

Не оформляються

685

377/к

1 600,00

19

Нараховано комісійну винагороду (дохід від наданих послуг)

Акт наданих послуг

377/к

703

5 000,00

4 166,67

20

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ

Податкова
накладна

703

641

833,33

21

Списано на витрати собівартість послуг (сума умовна)