Код рядка

 

ІІ. ДОХОДИ, ОТРИМАНІ ПРОТЯГОМ ЗВІТНОГО (ПОДАТКОВОГО) РОКУ(інформація в таблиці наводиться при отриманні зазначених доходів та заповненні відповідних додатків)

 

Сума доходів (грн. коп.)

 

Сума податку/збору (грн. коп.)

 

утриманого (сплаченого) податковим агентом

 

що підлягає сплаті самостійно

 

податок на дохо-ди фізич-них осіб

 

військо-вий збір

 

 податок на доходи фізичних осіб

 

військо-вий збір

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

10

 

Доходи, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу, в тому числі:

(рядок 10.1 + рядок 10.2 + рядок 10.3 + + рядок 10.4 + рядок 10.5 + рядок 10.6 + + рядок 10.7 + рядок 10.8 + рядок 10.9)

 

204 000,00

 

3 470,40

 

360,00

 

34 173,00

 

2 700,00

 

10.1

 

Дохід, нарахований (виплачений, наданий) у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховані (виплачені, надані) у зв'язку з трудовими відносинами та за цивіль-но-правовими договорами

 

24 000,00

 

3 470,40

 

360,00

 

 

х

 

10.2

 

Доходи від операцій з продажу (обміну) об'єктів рухомого та/або нерухомого майна

 

 

 

 

 

 

10.3

 

Дохід від надання майна в лізинг, оренду (суборенду), житловий найм (піднайм)

 

 

 

 

 

 

10.4

 

Інвестиційний прибуток (додаток Ф2)

 

 

 

 

 

 

10.5

 

Вартість успадкованого чи отриманого у дарунок майна

 

 

 

 

 

 

10.6

 

Доходи, одержані (нараховані) з джерел за межами України (додаток Ф3)

 

 

 

 

 

 

10.7

 

Доходи, отримані фізичною особою – підприємцем від провадження господар-ської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування (додаток Ф4)

 

180 000,00

 

 

 

34 173,00

 

2 700,00

 

10.8

 

Доходи, отримані фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність (додаток Ф4)

 

 

 

 

 

 

10.9

 

Інші доходи

 

 

 

 

 

 

11

 

Доходи, які не підлягають оподаткуванню, у тому числі:

 

1 100 000,00

 

 

 

х

 

х

 

11.1

 

Доходи, отримані від провадження господарської діяльності за спрощеною системою оподаткування протягом звітного (податкового) року

 

1 100 000,00

 

 

 

х

 

х

 

12

 

Загальна сума річного доходу

(рядок 10 + рядок 11):

1 304 000,00

 

 

 

х

 

х