1

 

2

 

3

 

Графи та рядки звітності

 

Заповнення

 

Показник згідно із прикладом

 

1

 

2

 

3

 

Розд. І додатка Ф4 «Доходи від провадження підприємницької діяльності»

 

Графа 2 «Назва виду економічної діяльності, за здійснення якого одержано дохід»

 

Окремим рядком відображається кожний вид здійснюваної підприємцем діяльності, від якої був отриманий дохід у звітному періоді

 

Роздрібна торгівля будматеріалами в спеціалізованих магазинах

 

Графа 3 «Код виду економічної діяльності згідно з КВЕД»

 

Відображається код виду діяльності згідно із КЗЕД (згідно з випискою з ЄДР)

 

47.52

 

Графа 4 «Сума одержаного доходу (грн. коп.)»

 

Проставляються загальні суми отриманого доходу від кожного виду діяльності, зазначеного в гр. 2. Цей показник повинен відповідати сумі із гр. 4 Книги обліку

 

400 000,00

 

Графа 5 «Вартість придбаних товарно-матеріальних цінностей, що реалізовані або викорис-тані у виробництві продукції»

 

Відображається сума документально підтверджених витрат, пов'язаних із придбанням ТМЦ, які реалізовані або використані у виробництві продукції. Цей показник повинен відповідати гр. 6 Книги обліку

 

150 000,00

 

Графа 6 «Витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату»

 

Відображається сума документально підтверджених витрат, пов'язаних із витратами на оплату праці. Цей показник повинен відповідати сумі із гр. 7 Книги обліку

 

20 000,00

 

Графа 7 «Інші витрати, включаючи вартість виконаних робіт, наданих послуг»

 

Відображається сума документально підтверджених інших витрат, пов'язаних з одержанням підприємницького доходу (наприклад, орендна плата за майно, суми ЄСВ, сплачені підприємцем за себе, суми доплати ЄСВ (розрахованої згідно зі звітом з ЄСВ за формою № Д5), сплаченої підприємцем за 2014 рік у 2015 році та ін.). Цей показник повинен відповідати сумі із гр. 8 Книги обліку

 

50 000,00

 

Графа 8 «Сума чистого оподат-ковуваного доходу (грн. коп)»

 

Наводиться сума чистого оподатковуваного доходу. Цей показник повинен відповідати сумі із графи 9 Книги обліку. Його можна перевірити ще раз шляхом вирахування з показника гр. 4 показників коло-нок 5, 6 і 7

 

180 000,00

 

Місяці, протягом яких фізичною особою – підприємцем одержано доходи від провадження підприємницької діяльності

 

Указується кількість місяців, протягом яких підприємець одержував доходи на загальній системі оподаткування (проставляються арабські цифри від 1 до 12)

 

3

 

Розд. ІІ додатка Ф4 «Податкові зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб/військового збору»

 

Рядок 1 «Розмір середньо-місячного річного оподатковуваного доходу»

 

Указується розмір середньомісячного доходу, який розраховується шляхом ділення загального показника із гр. 8 розд. I додатка Ф4 на кількість календарних місяців, протягом яких були отримані доходи:

180 000 грн. : 3 міс. = 60 000 грн.

 

60 000,00

 

Рядок 2 «Сума перевищення середньомісячного річного оподатковуваного доходу над граничним розміром доходу, установленим абзацом першим п. 167.1 ПКУ»

 

Наводиться додатна різниця між значеннями ряд. 1 і десятикратним розміром мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня звітного податкового року (у 2015 році 10 МЗП = 12 180 грн.):

60 000 грн. – 12 180 грн. = 47 820 грн.

Примітка. Якщо різниця буде від’ємною, то в цьому рядку проставляється нуль

 

47 820,00

 

Рядок 3 «Сума податку на доходи фізичних осіб»

 

Даний показник розраховується з урахуванням ставок ПДФО, установлених п. 167.1 ПК. При цьому застосовується така формула:

[15 % х (Ряд. 1 – Ряд. 2) + 20 % х Ряд. 2] х х Кількість календарних місяців, протягом яких отримані такі доходи.

У нашому випадку:

(15 % х 12 180 грн.) + (20 % х 47 820 грн.) х х 3 міс. = 34 173 грн.

 

34 173,00

 

Рядок 4 «Загальна річна сума авансових платежів з податку на доходи фізичних осіб за попе-редній звітний період»

 

Відображається сума ПДФО, фактично сплачена авансом і підтверджена документально

 

 

Рядок 5.1 «Сума податку, що підлягає сплаті до бюджету» (додатне значення»

 

Указується сума ПДФО, що підлягає сплаті, яка розраховується як додатна різниця між показниками рядків 3 і 4

 

34 173,00

 

Рядок 5.2 «Сума надмірно сплаченого податку, що підлягає зарахуванню в рахунок майбутніх платежів або поверненню платнику згідно з підпунктом 177.5.3 <...> ПКУ» (від'ємне значення)»

 

Рядок заповнюється тільки у випадку, коли сума ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету, менша від фактично сплаченої суми податку. Тоді тут проставляється від’ємне значення (без знака «–») різниці між показниками рядків 3 і 4

 

 

Рядок 6 «Розмір квартальних авансових платежів з податку, що підлягають сплаті до бюджету у наступному за звітним році»

 

Розмір квартальних авансових платежів ПДФО, що підлягають сплаті в 2015 році, розраховується підприємцем самостійно як четверта частина показника ряд. 3:

34 173 грн. х 25 % = 8 543,25 грн.

 

8 543,25

 

Рядок 7.1 «Сума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податків за результатами звітного року»

 

Указується сума військового збору, яка розраховується за такою формулою:

Загальна сума оподатковуваного доходу х х Ставка військового збору.

У нашому випадку:

180 000 грн. х 1,5 % = 2 700 грн.

 

2 700,00

 

Розд. I декларації «Загальні відомості»

 

У ряд. 1 – робиться відмітка «Х» у клітинці «Звітна».

У ряд. 2 – указується арабськими цифрами звітний період (у нашому випадку – 2015 рік).

У рядках 3, 4 – наводяться загальні відомості про платника податків.

У ряд. 5 – указується орган ДФС, куди подається декларація (де підприємець перебуває на обліку як платник податків).

У ряд. 6 – робиться відмітка «Х» у клітинці статусу – резидент. Зазначимо, що іноземці та особи без громадянства, які зареєстровані підприємцями відповідно до законодавства України, є резидентами (п. 177.12 ПК).

У ряд. 7 – залежно від того, хто подає декларацію: підприємець самостійно чи через уповноважену особу, робиться відмітка «Х» у відповідній клітинці.

У ряд. 8 – відміткою «Х» позначається категорія платника податків (у нашому випадку – у клітинці «підприємець»).

У ряд. 9 – наводиться інформація про особу, уповноважену заповнити декларацію.