Кореспондуючий рахунок

 

Предмет

 

Одиниця виміру

 

Кіль-кість

 

Ціна

 

Сума

 

Код причини вибуття

 

рахунок, субрахунок

 

код аналітич-ного обліку

 

найменування, розмір, марка

 

номенклатур-ний номер

 

код

 

найме-нування

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

 

 

Свердло, діаметр – 8 мм

 

22068980

 

02

 

шт.

 

2

 

20,00

 

40,00

 

021