І за інші порушення! Сторони мають право прописати в договорі відповідальність перевізника і замовника і за інші порушення. Це можуть бути конкретні види і розміри штрафних санкцій (штраф, пеня). Наприклад, у договорі можна передбачити пеню за затримання оплати послуг із перевезення вантажу. Формулювання може бути таким: «За кожний день прострочення оплати послуг з перевезення вантажу замовник сплачує перевізникові пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє на момент розрахунку суми пені». Також у договорі можна детально зафіксувати порядок відшкодування збитків.