п/п

Зміст операції

Первинні
документи

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Отримано два поверхи будівлі в оперативну оренду

Акт типової форми № ОЗ-11

01

270 000

2

Проведено ремонт двох поверхів за свій рахунок силами підрядника

Акт примірної форми № КБ-2в2 (або акт
довільної форми)

151

631

178 000

3

3

Відображено податковий кредит з ПДВ

Податкова накладна

641

631

35 600

4

Сформовано в обліку об'єкт ОЗ
«Ремонт»

Акт типової форми № ОЗ-21

117

151

178 000

5

Нараховано амортизацію об'єкта
«Ремонт» за період оренди двох
поверхів (сума умовна)

Розрахунок

92
(91, 93)

132

36 000

36 000

6

Повернено орендодавцеві другий
поверх

Акт типової
форми № ОЗ-1

01

147 6454

7

Відображено поповерхову вартість об'єкта «Ремонт»

Бухгалтерська
довідка-розрахунок

117/1

117

80 664

132

132/1

16 314

117/2

117

97 336

132

132/2

19 686

8

Відображено ліквідацію частини об'єкта «Ремонт» (другого поверху):

– списано суму зносу

Розрахунок

132/2

117/2

19 686

– списано залишкову вартість

976

117/2

77 650

77 650

9

Нараховано податкові зобов'язання
з ПДВ на залишкову вартість другого поверху об'єкта «Ремонт»

Податкова накладна

976

641

15 5305

1 Затверджено наказом Мінстату від 29.12.95 р. № 352.

2 Примірну форму наведено в додатку Т до Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, затверджених наказом Мінрегіонального розвитку, будівництва та ЖКГ від 05.07.13 р. № 293.

3 Роботи з ремонту орендованих поверхів формують балансову вартість об'єкта «Ремонт орендованого об'єкта» (ремонтний ліміт вичерпано).

4 Розрахуємо вартість частини будівлі, що передається (якщо в орендодавця відсутні дані про вартість окремих поверхів будівлі): 794 м2 х 270 000 грн. : (658 м2 + 794 м2) = 147 654 м2.

5 77 650 грн. х 20 %.