1

2

3

№з/п

Зміст норми законодавства

Норма законодавства

1

2

3

Головний розпорядник бюджетних коштів

1

 

Приймає рішення щодо делегування повноважень розпорядникам бюджетних коштів нижчого рівня

Пп. 3 ч. 5 ст. 22 БК

 

2

 

Забезпечує організацію і координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі щодо управління бюджетними коштами

Пп. 7 ч. 5 ст. 22 БК

 

3

 

Несе відповідальність за своєчасність подання та достовірність інформації, поданої відповідальними виконавцями до територіального органу Казначейства

 

П. 3.7 Інструкції про статус та особливості участі у бюджетному процесі відповідальних виконавців бюджетних програм місцевих бюджетів, затвердженої наказом Мінфіну від 26.08.14 р. № 836

4

 

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади у межах своєї компетенції відповідно до галузевих особливостей розробляють на базі НП(С)БОДС методичні рекомендації щодо їх застосування

Ч. 6 ст. 6 Закону від 16.07.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (далі – Закон № 996)

Відповідальний виконавець

5

 

Здійснює організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі

Пп. 7 п. 1 Інструкції про статус відповідальних виконавців бюджетних програм та особливості їх участі у бюджетному процесі, затвердженої наказом Мінфіну від 14.12.01 р. № 574 (далі – Інструкція № 574)

6

Несе згідно із законом відповідальність за зведення показників, своєчасність подання та достовірність інформації, поданої головному розпоряднику бюджетних коштів та органу Казначейства

П. 3.8 Інструкції № 574

Важливо для розпорядників, яким підпорядковані інші установи: бухгалтерська служба бюджетної установи, якій підпорядковані інші бюджетні установи, здійснює методичне керівництво та контроль за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухобліку, складення фінансової та бюджетної звітності в таких установах (п. 6 Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженого постановою КМУ від 26.01.11 р. № 59, далі – Положення № 59).

Розпорядник бюджетних коштів

1

 

Суб'єкт держсектора самостійно, на основі НП(С)БОДС визначає за погодженням із головним розпорядником бюджетних коштів облікову політику, а також зміни до неї.

Суб’єкти держсектора нижчого рівня передають розпорядчий документ про облікову політику на погодження за відомчою підпорядкованістю суб’єктам держсектора вищого рівня

П. 2 розд. 1 Методичних рекомендацій щодо облікової політики суб’єкта державного сектора, затверджених наказом Мінфіну від 23.01.15 р. № 11 (далі – Методрекомендації № 11)

Важливо для всіх: у межах головного розпорядника бюджетних коштів застосовуються єдині підходи до облікової політики (п. 4 розд. І Методрекомендацій № 11).