1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

№з/п

 

Зміст операції

Кореспонденція субрахунків

Рядок додатка 2 до Плану рахунків (Типова кореспонденція)

Регістр бухобліку

Дт

Кт

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

1

 

Віднесення до результатів виконання кошторису отриманих протягом звітного періоду
асигнувань загального фонду бюджету

701, 702

 

431

 

Ряд. 4.1

 

Меморіальний ордер (типова форма № 274-авт(бюджет), затверджена наказом Держказначейства від 27.07.2000 р. № 68)

2

 

Віднесення до результатів виконання кошторису доходів, отриманих як плата за послуги,
що згідно з кошторисом відносяться до звітного року

711

 

432

 

Ряд. 4.2

 

3

 

Віднесення до результатів виконання кошторису доходів за іншими джерелами власних надходжень

712

 

432

 

Ряд. 4.3

 

4

 

Віднесення до результатів виконання кошторису доходів за іншими надходженнями спеціального фонду

713

 

432

 

Ряд. 4.4

 

5

 

Віднесення до результатів виконання кошторису доходів, що отримані від батьків за утримання дітей в дошкільних закладах, за навчання у державних школах естетичного
виховання тощо

714

 

432

 

Ряд. 4.5

 

6

 

Віднесення до результатів виконання кошторису доходів від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт

721, 722, 723

432

 

Ряд. 4.6

 

7

 

Віднесення до результатів виконання кошторису видатків звітного періоду, проведених
за рахунок коштів загального фонду бюджету

431

 

801, 802

 

Ряд. 4.7

 

8

 

Віднесення до результатів виконання кошторису видатків звітного року, проведених за
рахунок доходів спеціального фонду бюджету

432

 

811, 812, 813

 

Ряд. 4.8

 

9

 

Віднесення до результатів виконання кошторису витрат (виробничих (навчальних) майстерень, підсобних (навчальних) сільських господарств, на науково-дослідні роботи, на виготовлення експериментальних пристроїв, на заготівлю і переробку матеріалів)
за закінченими і зданими роботами

432

 

821, 822, 823, 824, 825

 

Ряд. 4.9

 

10

 

Віднесення до результатів виконання кошторису результатів переоцінки активів

441

 

431, 432

 

Ряд. 4.10

 

Меморіальний ордер (типова форма № 274-авт (бюджет)

11

 

Списання сум дебіторської заборгованості
після закінчення строку позовної давності

431, 432

363, 364

Ряд. 4.11

12

 

Списання сум кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув

364, 675

431, 432

 

Ряд. 4.12

 

13

 

Списання сум депонентської заборгованості, строк позовної давності якої минув

671

431,432

Ряд. 4.13

 

14

 

Списання інших доходів установи на результат виконання кошторису

741

431, 432

Документ про облікову політику

15

 

Списання інших витрат на результат виконання кошторису

431, 432

831

Документ про облікову політику