Договір оренди транспортного засобу

<...>

Громадянин України Петренко Іван Іванович, який діє на підставі власного волевиявлення (далі – Орендодавець), з однієї сторони, і Товариство з обмеженою відповідальністю «Ілюзія» в особі директора Шевченка Владислава Вікторовича, який діє на підставі Статуту підприємства (далі – Орендар), із другої сторони, уклали даний договір (далі – Договір) про нижченаведене:

1. Загальні положення

1.1. У порядку та на умовах, визначених Договором, Орендодавець зобов'язується передати Орендарю в термінове платне користування, а Орендар зобов'язується прийняти в термінове платне користування автомобіль відповідно до п. 1.2 Договору, а також вносити орендну плату згідно з умовами Договору.

1.2. Предмет Договору – автомобіль «Жигулі» марки ВАЗ-2109, 1995 року випуску, державний номер АО 252525, колір – чорний, номер двигуна: ПРМПР123321, вартість – 12 000 грн. (далі – Автомобіль).

2. Ціль оренди

2.1. Автомобіль передається Орендарю в тимчасове користування для здійснення службових поїздок Орендаря.

3. Порядок передачі Автомобіля в оренду

3.1. Право користування в Орендаря виникає після підписання акта приймання-передачі орендованого майна, який є невід'ємною частиною Договору.

3.1. Автомобіль використовується Орендарем для виробничих цілей у такому порядку: щотижня з понеділка по п'ятницю з 9.00 до 18.00 (за винятком святкових і неробочих днів, установлених КЗпП України).

<...>