Суть правопорушення

 

НормаКУпАП

 

Розмір штрафу за правопорушення, скоєне

 

вперше

 

повторно*

 

1

 

2

 

3

 

4

 

Порушення посадовими особами підприємств і підприємцями, у яких є наймані працівники, порядку використання коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування (далі – ЗДСС) на випадок безробіття, несвоєчасне або неповне їх повернення

 

Ст. 1653

 

Від 8 до 15 НМДГ (від 136 до 255 грн.)

 

Від 10 до 20 НМДГ (від 170 до340 грн.)

 

Несвоєчасне подання або неподання визначених Законом від 02.03.2000 р. № 1533-III відомостей, подання недостовірних відомостей про використання коштів ЗДСС на випадок безробіття

 

Порушення посадовими особами підприємств, підприємцями, які використовують найману працю, порядку використання коштів ЗДСС, несвоєчасне або неповне їх повернення

 

Ст. 1654

 

Несвоєчасне подання або неподання встановленої звітності, подання недостовірної звітності за страховими коштами

 

Несвоєчасне інформування ФСС:

– про річний фактичний обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг);

– нещасний випадок на виробництві та професійне захворювання, що сталися на підприємстві;

– про зміну технології робіт або виду діяльності підприємства

Порушення посадовими особами підприємств, підприємцями, які використовують найману працю, порядку використання коштів ЗДСС, несвоєчасне або неповне їх повернення

 

Ст. 1655

 

Несвоєчасне подання або неподання встановленої звітності, подання недостовірної звітності щодо використання страхових коштів

 

Учинення дій, що перешкоджають уповноваженим особам органів ФСС з безробіття та органів ФСС у проведенні перевірок щодо використання страхових коштів у випадках, передбачених законом

 

Ст. 18823

 

* Повторним уважається порушення, скоєне особою, яка протягом року притягалася до адміністративної відповідальності за аналогічне правопорушення.