№ п/п

Зміст операції

Первиннідокументи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

Облік у повіреного

1

Отримано гроші від довірителя

Виписка банку

311

685

120 000

2

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ

Податкова накладна

643

641/ПДВ

20 000

3

Перераховано гроші продавцеві товару

Виписка банку

377

311

120 000

4

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова накладна

641/ПДВ

644

20 000

5

Отримано товар від продавця

Прибуткова накладна

025

120 000

6

Передано товар довірителеві

Акт приймання-передачі

025

120 000

7

Закрито розрахунки з довірителем під час переходу права власності на товар від продавця до довірителя

Акт приймання-передачі

685

377

120 000

8

Зараховано розрахунки за ПДВ

Бухгалтерська довідка

644

643

20 000

9

Оплачено витрати на транспортування товару третій особі

Виписка банку

371

311

2 400

10

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова накладна

641/ПДВ

644

400

11

Нараховано винагороду

Звіт повіреного, акт наданих послуг

361 (377)

703

6 000

12

Віднесено на довірителя витрати на транспортування

Звіт повіреного, ТТН, акт наданих послуг

377

371

2 400

13

Відображено податкові зобов'язання з ПДВ:
– за винагородою

Податкова накладна

703

641/ПДВ

1 000

– за витратами на транспортування

643

400

14

Отримано гроші від довірителя

Виписка банку

311

361 (377)

6 000

311

377

2 400

15

Зараховано розрахунки за ПДВ

Бухгалтерська довідка

644

643

400

Облік у довірителя

1

Перераховано гроші повіреному на придбання товару

Виписка банку

377

311

120 000

2

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова накладна

641/ПДВ

644

20 000

3

Отримано товар від повіреного

Акт приймання-передачі

281

685

100 000

4

Відображено ПДВ у складі вартості товару

644

20 000

5

Закрито розрахунки за товар

685

377

120 000

6

Нараховано винагороду повіреному

Звіт повіреного,акт наданих послуг

281

685

5 000

7

Відображено витрати повіреного на транспортування товару

Акт наданих послуг, ТТН

281

685

2 000

8

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкові накладні

641/ПДВ

685

1 400

9

Перераховано кошти повіреному

Виписка банку

685

311

8 400