ЗРАЗОК

Коригуюча накладна від 08.05.14 р. № 6
до видаткової накладної від 28.04.14 р. № 125.

м. Львів

Постачальник: ТОВ «Імтрейд», код за ЄДРПОУ 11111111, ІПН 111111111111

Покупець: ПП «Гут»

Підстава: протокол (акт) узгодження ціни від 08.05.14 р. № 2; договір від 01.03.14 р. № 2123-14/Д.

Номенклатура

Причина
коригування

Одиниця виміру

Коригування вартості

Сумма
коригування
без ПДВ

зміна ціни (–)
чи (+), без ПДВ

кількість

1

2

3

4

5

6

Кондиціонер GFJH 12M

Зміна ціни

шт.

+125,00

100,00

12 500,00

Разом: 12 500,00

Сума ПДВ: 2 500,00

Усього з ПДВ: 15 000,00

Усього сума коригування без ПДВ: дванадцять тисяч п'ятсот гривень 00 копійок.

Узгоджено:

Від постачальника: Від покупця:

директор ТОВ «Імтрейд» виконуючий директор

Петренко А. І. Авраменко М. Я.