п/п

 

Зміст операцій

 

Первинні
документи

 

Бухгалтерський
облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

1

 

Отримано товар від комітента

 

Акт приймання-передачі товару

 

024

 

 

30 000

 

2

 

Відображено податковий кредит із ПДВ

 

Податкова накладна

 

641

 

644

 

6 000

 

3

 

Реалізовано товар покупцеві

 

Накладна

 

361

 

702

 

30 000

 

4

 

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ

 

Податкова накладна

 

702

 

641

 

6 000

 

5

 

Відображено заборгованість перед комітентом
за товар

 

Звіт комісіонера

 

704

 

685

 

30 000

 

6

 

Списано реалізований товар із забалансового
рахунка

 

Не оформляється

 

 

024

 

30 000

 

7

 

Отримано оплату від покупця за товар

 

Виписка банку

 

311

 

361

 

36 000

 

8

 

Нараховано комісійну винагороду

 

Звіт комісіонера

 

361

 

703

 

2 400

 

9

 

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ

 

Податкова накладна

 

703

 

641

 

400

 

10

 

Проведено взаємозалік заборгованостей

 

Бухгалтерська довідка

 

685

 

361

 

2 400

 

11

 

Перераховано виручку комітентові, за вирахуванням суми винагороди

 

Платіжне доручення, виписка банку

 

685

 

311

 

27 600