Сумісництво відрізняється від суміщення насамперед часом виконання роботи. Робота за сумісництвом виконується у вільний від основної роботи час, а робота за суміщенням професій (посад) — одночасно з основною роботою у межах нормальної тривалості робочого часу.