Чим сумісництво відрізняється від суміщення професій

Сумісництво

Суміщення

Умови роботи

Робота виконується або на тому самому підприємстві, або на іншому

Робота виконується на тому самому підприємстві

Час виконання роботи

У вільний від основної роботи час

У той самий проміжок робочого часу, що відведений для основної роботи

Тривалість роботи

Не може перевищувати 4 годин на день і повного робочого дня у вихідний день

Робочий час не продовжується

Документальне оформлення

Наказ про прийняття працівника на роботу за сумісництвом

Наказ про допущення працівника до роботи за суміщенням професій (посад)

Облік робочого часу

Праця за сумісництвом відображається у табелі обліку робочого часу

Праця за суміщенням професій (посад) не відображається у табелі обліку робочого часу

Трудова книжка

Зберігається на підприємстві за основним місцем роботи працівника

Зберігається на тому самому підприємстві

Записи у трудову книжку вносять за бажанням працівника за основним місцем роботи

Записи у трудову книжку не вносять

Оплата праці

Оплата за фактично виконану роботу

Доплата у відсотках до тарифної ставки за основним місцем роботи

За загальним правилом, заробітна плата за сумісництвом не включається у розрахунок середньої заробітної плати за основним місцем роботи

Доплата за суміщення професій (посад) включається у розрахунок середньої заробітної плати в повному обсязі

Щорічна відпустка

Щорічна відпустка надається одночасно з відпусткою за основним місцем роботи

Окремо не надається

У разі звільнення суміснику нараховується компенсація за невикористану відпустку

Компенсація за невикористану відпустку у разі звільнення окремо не нараховується