Особам віком до 18 років заміна всіх видів відпусток грошовою компенсацією не допускається.