Таблиця. Виплати, які включаються/не включаються у розрахунок відпускних

У розрахунок відпускних

включаються

НЕ включаються

 • основна заробітна плата;
 • доплати та надбавки за:

- надурочну роботу;

- роботу в нічний час;

- суміщення професій і посад;

- розширення зон обслуговування;

- виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників (крім штатних заступників керівників);

- інтенсивність праці;

- вислугу років;

 • винагорода за вислугу років та за підсумками річної роботи, нарахована у поточному році за попередній рік, тощо;
 • виробничі та інші премії (включаються у заробіток місяця за розрахунковою відомістю);
 • виплати за час, протягом якого зберігалася середня заробітна плата (за час попередньої щорічної відпустки, виконання державних і громадських обов'язків, службового відрядження тощо), та допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю
 • виплати за виконання окремих доручень (одноразового характеру), що не входять в обов'язки працівника;
 • одноразові виплати (компенсація за невикористану відпустку, матеріальна допомога, допомога працівникам, які виходять на пенсію, вихідна допомога тощо);
 • компенсаційні виплати на відрядження і переведення (добові, оплата проїзду, витрати на наймання житла, підйомні, надбавки, що виплачуються замість добових);
 • премії за:
 • винаходи та раціоналізаторські пропозиції та за сприяння їх впровадженню;
 • впровадження нової техніки та технології;
 • збирання і здавання брухту чорних, кольорових і дорогоцінних металів;
 • збирання і здавання на відновлення відпрацьованих деталей машин, автомобільних шин;
 • введення в дію виробничих потужностей та об'єктів будівництва (за винятком премій працівникам будівельних організацій, що виплачуються у складі премій за результати господарської діяльності);
 • грошові та речові винагороди за призові місця на змаганнях, оглядах, конкурсах тощо;
 • пенсії, державна допомога, соціальні та компенсаційні виплати;
 • літературний гонорар штатним працівникам газет і журналів, що сплачується за авторським договором;
 • вартість безоплатно виданого спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, мила, змивних і знешкоджувальних засобів, молока та лікувально-профілактичного харчування;
 • дотації на обіди, проїзд, вартість оплачених підприємством путівок до санаторіїв і будинків відпочинку;
 • виплати, пов'язані з ювілейними датами, днем народження, премії за довголітню і бездоганну трудову діяльність, активну громадську роботу тощо;
 • вартість безплатно наданих деяким категоріям працівників комунальних послуг, житла, палива та сума коштів на їх відшкодування;
 • заробітна плата на роботі за сумісництвом (за винятком працівників, для яких включення її до середнього заробітку передбачено чинним законодавством);
 • суми відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я;
 • доходи (дивіденди, проценти), нараховані за акціями трудового колективу і вкладами членів трудового колективу в майно підприємства;
 • компенсація працівникам втрати частини заробітної плати у зв'язку з порушенням термінів її виплати