з/п

Зміст операції

Первинні
документи

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Отримано від постачальника прес

Накладна
на відпуск ТМЦ

152

631

53 640

2

Відображено податковий
кредит

Податкова накладна

641

631

10 728

3

Уведено в експлуатацію прес

Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (типова форма № ОЗ-1*)

104

152

53 640

4

Нараховано амортизацію
(до проведення переоцінки)

Розрахунок амортизації основних засобів
(для промислових
підприємств) (типова форма № ОЗ-14*)

23

131

12 960

12 960**

Варіант А (перший метод)

5

Відображено переоцінку
первісної вартості

[(53 640 х 1,15) – 53 640]

Бухгалтерська
довідка

104

411

8 046

6

Відображено переоцінку зносу [(12 960 х 1,15) – 12 960]

411

131

1 944

Варіант Б (другий метод)

5

Списано суму зносу

Бухгалтерська
довідка

131

104

12 960

6

Відображено дооцінку залишкової вартості (46 782 – 40 680)

104

411

6 102

* Затверджена наказом Мінстату від 29.12.95 р. № 352.

** Сума зазначена за весь період, проте до складу витрат включається щомісячно у розмірі 720 грн. згідно з п. 138.4, ст. 146 ПК.