з/п

Зміст операції

Первинні
документи

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

Сума

Дохід

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

Імпорт товару

1

Перераховано передоплату нерезиденту за товар

Платіжне доручення

3712

312

$15 000

169 500

2

Сплачено при митному оформленні товару:

– ввізне мито

Митна
декларація,
виписка банку


377


311


17 250

– ПДВ

644

311

37 950

3

Оприбутковано товар

Митна
декларація

281

632

$15 000

169 500

4

Включено до первісної вартості товару суму ввізного мита

Митна декларація, виписка банку

281

377

17 250

–*

5

Відображено податковий кредит з ПДВ

Митна декларація

641

644

37 950

6

Відображено взаємозалік заборгованостей

Бухгалтерська
довідка

632

371

$15 000

169 500

Повернення частини товару нерезиденту (у режимі реекспорту)

1

Повернено товар нерезиденту

Митна декларація, претензія

632

281

$7 500

84 750

2

Списано суму ввізного мита

Митна
декларація

377

281

8 625

–**

–**

3

Відображено курсову різницю на дату повернення товару

[$7 500 х (12,00 – 11,30)]

Бухгалтерська
довідка

632

714

5 250

5 250

4

Повернено передоплату нерезидентом*** (курс НБУ – 12,10 грн. за $1)

Виписка банку

312

632

$7 500

90 750

5

Відображено курсову різниця на дату повернення передоплати

[$7 500 х (12,10 – 12,00)]

Бухгалтерська
довідка

632

714

750

750

* Собівартість імпортного товару становить 186 750 грн. (169 500 грн. + 17 250 грн.). Ця сума включається до складу податкових витрат у періоді відображення доходу від реалізації товарів (п. 138.4 ПК).

** Операція реекспорту передбачає повернення ввізного митного збору. На дату її повернення дохід у підприємства не виникне, якщо сума такого мита не включалася до податкових витрат (пп. 136.1.5 ПК).

*** Строк повернення грошей, сплачених за товар нерезиденту, не повинен перевищувати 90 календарних днів. Відрахувати цей строк слід з моменту повернення товару нерезиденту (це буде логічно).