Таблиця

№ з/п

Порушення

Розмір штрафу

Підстави

1

Антиконкурентні узгоджені дії; зловживання монопольним (домінуючим) становищем; невиконання рішень АМК або їх виконання не у повному обсязі (п. 1, 2 та 4 ст. 50 Закону № 2210)

Штраф у розмірі до 10% доходу (виручки)* від реалізації продукції за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф. У разі наявності незаконно одержаного прибутку, який перевищує 10% зазначеного доходу, штраф накладається у розмірі, що не перевищує потрійного розміру незаконно одержаного прибутку

П. 2 ст. 52 Закону № 2210

2

Здійснення учасниками узгоджених дій, заборонених законом; обмежувальна та дискримінаційна діяльність; порушення положень установчих документів суб’єкта, створеного в результаті концентрації, якщо це призводить до обмеження конкуренції; концентрація без отримання відповідного дозволу; невиконання учасниками узгоджених дій, концентрації вимог і зобов’язань, якими було обумовлене рішення про надання дозволу та інше (п. 5, 8, 10, 11, 12 та 19 ст. 50 Закону № 2210)

Штраф у розмірі до 5% доходу (виручки) від реалізації продукції за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф

П. 2 ст. 52 Закону № 2210

3

Обмежувальна діяльність, заборонена законом, неподання інформації АМК (подання у неповному обсязі або недостовірної інформації); створення перешкод у діяльності працівникам АМК, обмеження в господарській діяльності суб’єкта господарювання тощо (п. 9, 13−18 ст. 50 Закону № 2210)

Штраф у розмірі до 1% доходу (виручки) від реалізації продукції за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф

П. 2 ст. 52 Закону № 2210

4

Вчинення суб’єктами господарювання дій, визначених як недобросовісна конкуренція

Штраф у розмірі до 5% доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф. Якщо доходу (виручки) немає або відповідач не надав відомостей про його розмір, штраф накладається у розмірі до 10 000 нмдг (170 000 грн)*

Ст. 21 Закону № 236

5

Неправомірне використання позначень (ст. 4 Закону № 236) або копіювання зовнішнього вигляду виробу (ст. 6 Закону № 236)

Вилучення у виробника і продавця за рішенням суду відповідних товарів із неправомірно використаним позначенням, копій виробів іншого суб’єкта господарювання

Ст. 25 Закону № 236

6

Несвоєчасне надання інформації органам, які регулюють діяльність суб’єктів природних монополій

Штраф** у розмірі до 200 нмдг (до 3400 грн)

Ст. 17 Закону № 1682

7

Ненадання інформації або надання завідомо недостовірних даних

Штраф у розмірі до 1000 нмдг (до 17 000 грн)

8

Невиконання або несвоєчасне виконання рішень контролюючих органів

Штраф у розмірі до 5000 нмдг (до 85 000 грн)

9

Систематичне надання недостовірної інформації у складі технічних умов щодо інженерного забезпечення об’єкта будівництва або відмова надати технічні умови щодо такого інженерного забезпечення

Штраф у розмірі 10 000 нмгд (до 170 000 грн)

*Розмір незаконно одержаного прибутку може бути обчислений оціночним шляхом. Якщо доходу (виручки) немає або відповідач не надав розміру доходу (виручки), штраф, передбачений у п. 1 Таблиці, накладається у розмірі до 20 000 нмдг (340 000 грн), у п. 2 — до 10 000 нмдг (170 000 грн) і в п. 3 — до 2000 нмдг (34 000 грн).

**За кожен день прострочення сплати штрафу нараховується пеня у розмірі 1% суми штрафу.