До переліків підприємств, що їх перевірятимуть, не включають підприємства, включені до планів перевірок на друге півріччя поточного року, перевірки яких розпочато у поточному році, та малих і середніх підприємців. Нагадаємо, відповідно до ст. 1 Закону № 2210 малий та середній підприємець — це суб’єкт господарювання, дохід (виручка) якого від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній фінансовий рік чи вартість активів не перевищує суми, еквівалентної 500 тис. євро, визначеної за курсом НБУ, якщо на ринках, на яких діє цей підприємець, є конкуренти зі значно більшою ринковою часткою.