п/п

Показник

Період

01.11.15 г. – 26.11.15 р.,
29.11.15 р., 30.11.15 р.

27.11.15 р.
і 28.11.15 р.

01.11.15 г. –
30.11.15 р.

1

2

3

4

5

1

Пробіг автомобіля (S, км)

2 120

180

2 200

2

Базова лінійна норма (Hs, л/100 км)

(таблиця А.10.1 Норм № 43)

6,0

3

Підвищувальні коефіцієнти:

– робота в міських умовах (м. Київ) 1)


15 %*

– робота в холодну пору року 2)

1,8 %

– робота в складних дорожніх умовах 3)

30 %

– сумарний підвищувальний коефіцієнт

(Kå = K1 + K2 + К3)

15%

46,8 %

4

Нормативна витрата палива (Qн, л):

Qн = 0,01 х Hs х S х (1 + 0,01 х Kå)

146,28
[0,01 х 6,0 х 2 120 х
х (1 + 0,01 х 15)]

15,85
[0,01 х 6,0 х 180 х
х (1 + 0,01 х 46,8)]

162,13

* Застосування цього коригувального коефіцієнта не залежить від пори року.