№ п/п

Зміст операцій

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

1

Отримано товар від комітента

Акт приймання-передачі товару

024

30 000

2

Відображено податковий кредит із ПДВ

Податкова накладна

641

644

6 000

3

Реалізовано товар покупцеві

Накладна

361

702

30 000

4

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ

Податкова накладна

702

641

6 000

5

Відображено заборгованість перед комітентом за товар

Звіт комісіонера

704

685

30 000

6

Списано реалізований товар із забалансового рахунка

Не оформляється

024

30 000

7

Отримано оплату від покупця за товар

Виписка банку

311

361

36 000

8

Нараховано комісійну винагороду

Звіт комісіонера

361

703

2 400

9

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ

Податкова накладна

703

641

400

10

Проведено взаємозалік заборгованостей

Бухгалтерська довідка

685

361

2 400

11

Перераховано виручку комітентові, за вирахуванням суми винагороди

Платіжне доручення, виписка банку

685

311

27 600