№п/п

Вид документа

Порядок оформлення

1

2

3

1

 

Квитанція (перший примірник) (форма № 1-ВТ, додаток 1 до Інструкції № 343). Фрагмент заповнення див. у кінці консультації

Виписується при прийманні товару на кожну товарну одиницю або групу товарів. Перший примірник передається комітентові, а другий примірник (комітентська картка) залишається у комісіонера. Якщо комітент здає на комісію декілька одиниць одного товару, комісіонер виписує на ці товари одну квитанцію у двох примірниках, а на кожну одиницю цих товарів виписує товарний ярлик

2

 

Квитанція (другий примірник – комітентська картка) (форма № 2-ВТ, додаток 2 до Інструкції № 343)

3

 

Товарний ярлик (форма № 3-ВТ, додаток 3 до Інструкції № 343)

Виписується при прийманні товару на кожну товарну одиницю або групу товарів, має однаковий із квитанцією номер і прикріпляється до товару

4

 

Оцінно-здавальна відомість (додаток 4 до Інструкції № 343)

Заповнюється фахівцем-оцінювачем одночасно з прийманням товару на комісію. Відомість містить інформацію про товар