№ п/п

Зміст операції

Первиннідокументи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

1

Створено резерв на гарантійне обслуговування

Бухгалтерська довідка

93

473

1 000*

2

Реалізовано покупцеві продукцію

Накладна

361

701

12 000

3

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

Податкова накладна

701

641/ПДВ

2 000

4

Списано собівартість реалізованої продукції

Бухгалтерська довідка

901

26/1

8 000

5

Відображено повернення товару покупцем

Претензія, акт приймання-передачі

704

361

600

6

Відкориговано методом «сторно»:
– податкові зобов’язання з ПДВ

Розрахунок коригування

704

641/ПДВ

100

– собівартість реалізованої продукції на собівартість поверненої (4 х 100 од.)

Бухгалтерська довідка

901

26/2

400

7

Допоставлено покупцеві продукцію на заміну

Накладна

361

701

600

8

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

Податкова накладна

701

641/ПДВ

100

9

Відображено витрати на транспортування

Акт наданих послуг, товарно-транспортна накладна

473

685

200

10

Нараховано податковий кредит із ПДВ

Податкова накладна

641/ПДВ

685

40

11

Списано собівартість утилізованої продукції на резерв на гарантійне обслуговування

Бухгалтерська довідка, акт списання

473

26/2

400

12

Донараховано податкові зобов’язання з ПДВ на вартість товарів/послуг у складі собівартості браку

Податкова накладна

949

641/ПДВ

60*

* Сума умовна.