1

2

3

Класифікація згідно з НП(С)БОДС 123

Відображення в бухобліку

№ субрахунка

Назва субрахунка

1

2

3

Сировина, основні й допоміжні матеріали, комплектуючі вироби та інші матеріальні цінності, призначені для забезпечення звичайної діяльності й досягнення поставленої мети та/або задоволення потреб суб'єкта держсектора

201

Сировина і матеріали

202

Обладнання, конструкції і деталі до установки

203

Спецобладнання для науково-дослідних робіт

204

Будівельні матеріали

205

Інші виробничі запаси

231

Матеріали для навчальних, наукових та інших цілей

232

Продукти харчування

233

Медикаменти і перев'язувальні засоби

234

Господарські матеріали і канцелярське приладдя

235

Паливо, горючі і мастильні матеріали

236

Тара

237

Матеріали в дорозі

238

Запасні частини до транспортних засобів, машин і обладнання

Готова продукція або незавершене виробництво. Незавершене виробництво суб'єктів держсектора, що виконують роботи та надають послуги, складається з витрат на виконання незакінчених робіт (послуг), щодо яких ще не визнано доходу

241

Вироби виробничих (навчальних) майстерень

Матеріальні цінності, які придбані (вироблені, отримані) та утримуються суб'єктом держсектора з метою подальшого розподілу, передачі, продажу, у т. ч. вироби з дорогоцінних металів та дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння, підручники й інші матеріали освітніх (навчальних) закладів, запаси озброєння тощо

261

Запаси для розподілу, передачі, продажу

Активи, що становлять державні матеріальні резерви та запаси (резерви нафтопродуктів, зерна тощо)

262

Державні матеріальні резерви та запаси

Малоцінні та швидкозношувані предмети, що використовуються не більше одного року або протягом операційного циклу, якщо він більше одного року

221

Малоцінні та швидкозношувані предмети, що знаходяться на складі і в експлуатації

222

Малоцінні та швидкозношувані предмети спеціального призначення

Поточні біологічні активи, якщо вони оцінюються за НП(С)БОДС 123, а також сільськогосподарська продукція і продукція лісового господарства науково-дослідних закладів після її первісного визнання

211

Молодняк тварин на вирощуванні

212

Тварини на відгодівлі

213

Птиця

214

Звірі

215

Кролі

216

Сім'ї бджіл

217

Доросла худоба, вибракувана з основного стада

218

Худоба, прийнята від населення для реалізації

251

Продукція підсобних (навчальних) сільських господарств